Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

L. E. Petrovits: Pohled z náměstí Maxe Josefa

Pohled z náměstí Maxe Josefa (tj. z nynějšího Žerotínova náměstí). Lavírovaná kresba z roku 1894. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M 8-34, inv. č. 248.