Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

L. E. Petrovits: Křížový pramen a hlavní strážnice

Ladislav Eugen Petrovits (1839–1907): Křížový pramen a hlavní strážnice (na Horním náměstí). Lavírovaná kresba z roku 1894. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M 8-34, inv. č. 249.