Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

L. N. Petrovits: Pohled do Švédské ulice

Ladislav Eugen Petrovits (1839–1907): Pohled do Vodní ulice (nyní Mlýnská ulice). Lavírovaná kresba z roku 1894. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M 8-34, inv. č. 862.