Obléhání Olomouce pruskou armádou
v roce 1758

Od 4. května do 2. července 1758 obléhala neúspěšně Olomouc armáda
pruského krále Fridricha II.

vstupte

Historie olomouckého orloje I (Počátek 16. století – 1675)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od jeho počátků do roku 1675

vstupte

Listiny krále Jana Lucemburského v Archivu města Olomouce (1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

vstupte

Rodina Mozartova v Olomouci

Ve dnech 26. října až 23. prosince 1767 pobýval salcburský kapelník, houslový virtuos a hudební skladatel Leopold Mozart s manželkou Marií, dcerou Marií Annou a synem Wolfgangem Amadeem v Olomouci.

vstupte

Z olomouckých archivů

Představujeme archivní dokumenty historie města Olomouce

vstupte