Nastoupení vlády rakouského císaře Františka Josefa I. (1848)

Dne 2. prosince 1848 v Olomouci po abdikacích rakouského císaře Ferdinanda I. a arcivévody Františka Karla převzal vládu nad Rakouskou říší císař František Josef I.

vstupte

Historie olomouckého orloje III (1747–1945)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci z let 1747–1945

vstupte

Olomouc v posledních dnech Rakousko-Uherska a prvních dnech ČSR (1918)

Události v Olomouci během zániku Rakousko-Uherska a vzniku Československa (21. října až 17. listopadu 1918)

vstupte

První týden operace Dunaj v Olomouci (1968)

Olomouc ve dnech 21. – 28. srpna 1968 během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (operace Dunaj)

vstupte

Z olomouckých archivů

Představujeme archivní dokumenty historie města Olomouce

vstupte