Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Český král Přemysl Otakar II.

Charles (Karl) Wilda (1854–1907): Český král Přemysl Otakar II. (kolem 1232–1278) předává v Jihlavě dne 13. října 1261 olomouckému fojtovi listinu, na jejímž základě město získalo právo postavit kupecký dům (chaufhaus) a konat od sv. Havla (16. října) čtrnáctidenní výroční trh, během něhož byl dovoz a odvoz zboží po šest týdnů osvobozen od všech cel a mýt.

Dotyčná listina se dochovala ve fondu Listiny Archivu města Olomouce, viz odkaz 1; odkaz 2.

Malba v prvním meziklenebním poli jižní stěny slavnostního sálu (obřadní síně) v 1. patře severního traktu olomoucké radnice, 1904.

Foto: Jan Andreáš