Ředitel české státní reálky v Olomouci a člen rady města Olomouce Ing. František Rompart

27. prosince 2016 uplynulo 75 let od smrti třetího ředitele české státní reálky v Olomouci, dlouholetého člena rady města Olomouce a župního starosty olomouckého Sokola Ing. Františka Romparta (nar. 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích) v nacistickém koncentračním táboře Mauthausenu.

Ředitel české státní reálky v Olomouci a člen rady města Olomouce Ing. František Rompart

MLÁDÍ, STUDIA A PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ V OLOMOUCI DO ROKU 1918

František Rompart se narodil 17. listopadu 1877 v Českých Budějovicích, jeho otec Anton Rompart byl dělníkem v továrně na tužky Koh-i-noor Hardtmuth, matka Anna rozená Mašková rozvážela mléko psím potahem po českobudějovických domácnostech. František byl čtvrtý z celkem čtrnácti dětí, jeho starší sourozenci však zemřeli v raném dětském věku. Po matčině smrti musel pomáhat živit rodinu, přesto na české reálce v Českých Budějovicích maturoval s vyznamenáním a nato absolvoval na Vysokém učení technickém v Praze obor chemické inženýrství a na Karlově univerzitě získal aprobaci pro výuku chemie, matematiky a fyziky na středních školách, později se aproboval pro výuku zbožíznalectví na obchodních akademiích a tělocviku. Po krátkém suplentském působení na obchodní akademii v Hradci Králové přešel František Rompart v roce 1903 na c. k. českou reálku v Olomouci, otevřenou 17. září 1902. Angažoval se v Národní jednotě a Matici školské, byl aktivním členem Sokola. Dne 15. února 1908 se oženil s Miloslavou Hýblovou (1879–1967), pocházející ze Štěpánova u Olomouce, v manželství se narodily dvě dcery – Miloslava (* 13. 10. 1908 v Olomouci – † 7. 5. 2000 v Praze) a Ludmila (* 30. 1. 1912 v Olomouci – † 28. 10. 1985 v Olomouci).

Archiválie k tématu