Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. – 20. 6. 1748 a 6. – 10. 9. 1754.

Marie Terezie a František I. v Olomouci (1748, 1754)

Olomouc navštívil manžel české a uherské královny Marie Terezie Habsburské František Štěpán Lotrinský ještě jako toskánský velkovévoda v rámci setkání se saským kurfiřtem a polským krále Augustem III. ve dnech 17. – 25. ledna 1745. Císařští manželé Marie Terezie a František I. Lotrinský pobývali v Olomouci ve dnech 17. až 20. června 1748, kdy si přijeli prohlédnout budovanou olomouckou pevnost. Ve dnech 6. až 10. září 1754 se císařští manželé účastnili mj. vysvěcení čestného a morového sloupu Nejsvětější Trojice na olomouckém Horním náměstí.

Archiválie k tématu