Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Ve dnech 18. a 19. září 1921 se uskutečnila jediná oficiální návštěva prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka v Olomouci a Velkém Týnci.

Před 95 lety navštívil prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Olomouc a Velký Týnec (1921)

Již 30. prosince 1918 usnesla se správní komise města Olomouce nazvat dosavadní Horní náměstí na počest prvního prezidenta Republiky československé náměstím Masarykovým. Návrh podal její předseda a do voleb v roce 1919 vládní komisař JUDr. Richard Fischer (1872–1954), advokát a národní pracovník, od roku 1923 dlouholetý olomoucký primátor. Fischer znal Masaryka již od roku 1891, z doby svých pražských studií, a udržoval s ním písemný styk.

Po roce 1900 se Fischer a Masaryk setkávají na politickém poli, například v říšských volbách roku 1907 Fischerova Pokroková strana účinně podporuje kandidaturu profesora Masaryka do vídeňského parlamentu. Během svého poslaneckého mandátu za valašská města pak profesor Masaryk dosti často navštívil Olomouc (v letech 1908, 1911 atd.), někdy jen krátce cestou na Valašsko, a vždy přednášel nebo jen besedoval na aktuální politická i jiná témata. Známy jsou jeho pobyty v hanácké obci Příkazích u Litovle v rodině ředitele olomouckého Slovanského gymnázia profesora Víta Hřivny (1867–1937, ředitelem SGO byl Vít Hřivna v letech 1920–1924). Je tedy nasnadě, že olomoučtí představitelé veřejného života chtěli právě díky těmto stykům přivítat prezidenta Osvoboditele na své půdě co nejdříve.

25. ledna 1919 je dr. Richard Fischer oficiálně přijat prezidentem Masarykem na Pražském hradě a srdečně jej zve k návštěvě Olomouce. Přislíbená návštěva se však v roce 1919 neuskutečnila, a pro Masarykovo vážné onemocnění k ní nedošlo ani v roce následujícím (na přelomu let 1920 a 1921 prezident onemocněl virózou komplikovanou zánětem plic a poruchou krevního oběhu – trombózou, koncem jara a počátkem léta 1921 následovala dlouhá rekonvalescence na italském ostrově Capri).

Odkaz

Archiválie k tématu