Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

Francouzští a polští státní vězňové v olomoucké pevnosti

V letech 1793–1795 byli v Olomouci internováni francouzští revoluční politikové Pierre Riel de Beurnonville, Constant Laboureau (La Boureau) a Jean-Henri Bancal des Issarts, v letech 1794–1797 francouzští revoluční důstojníci Gilbert du Motier markýz de la Fayette baron de Vissac a Charles-César de Faÿ de La Tour-Maubourg a Jean Xavier Bureau de Pusy, v letech 1794–1802 polský revolucionář Hugo Kołłątaj a v letech 1799–1800 polský politik Walerian (Walery) Wiktoryn hrabě Dzieduszycki z Dzieduszyc.

Archiválie k tématu