Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

Archiv města Olomouce uchovává celkem osm listin českého krále Jana Lucemburského (vládnoucího v letech 1311 až 1346) z let 1314–1331, jež král vystavil městu Olomouci.

Listiny krále Jana Lucemburského
v Archivu města Olomouce
(1314–1331)

VÝBĚR Z ODBORNÉ LITERATURY

  • Karel MARÁZ: Jezdecké pečeti ve fondech Státního okresního archivu Olomouc, in Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 3 (22), 1994, s. 155–178.
  • Karel MARÁZ: Pečeti Jana Lucemburského. Brno 2007.
  • Jiří SPĚVÁČEK: Král diplomat (Jan Lucemburský 1296–1346). Praha 1982.
  • Jiří SPĚVÁČEK: Jan Lucemburský a jeho doba (1296–1346). K prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní Evropou. Praha 1994.

Archiválie k tématu